قوانین و مقررات

مشتری گرامی

ضمن تشکر از اینکه سایت ما را برای خرید محصول انتخاب کردید توجه شما را به مواردی جلب می کنیم:

  • تمامی محصولات این سایت دارای حقوق مادی و معنوی هستند که متعلق به صاحب سایت می باشند. لگوی سایت، لگوی نرم افزارها، لگوی مقاله ها، کتاب ها و ترجمه ها و تصاویر موجود برای هر محصول نیز تابع این حقوق هستند.
  • اگر در تولید نرم افزار از رسانه هایی استفاده شده است که می بایست به آن ها ارجاع داده شود این مهم انجام شده است.
  • اگر محصولی رایگان است فقط به معنی استفاده از آن بدون هزینه است و به معنی از بین رفتن حقوق مرتبط با آن نیست.
  • هر محصول دیجیتالی دارای شرح و توضیح می باشد.
  • ترجمه تمامی لغات انگلیسی در این سایت چه به صورت نرم افزار و چه به صورت فایل متنی با کمک و راهنمایی آقای مرتضی محمدی (موسسه فرهنگی هنری پارسا ترجمه ایرانیان) انجام شده است.
  • استفاده از مقاله ها و ترجمه ها آزاد است بدین صورت که می توانید به آنها ارجاع دهید یا از محتوای آنها استفاده کنید اما حق نشر به هر صورت را ندارید مگر اینکه در شرح آن محصول نکته ای خاص آمده باشد.
  • خرید محصولات پولی یا دانلود محصولات رایگان این سایت فقط باید از طریق همین سایت صورت گیرد.
  • سعی شده است که برای نرم افزارهای موبایلی، نمونه (های) رایگان قرار داده شود تا با توجه به رضایت شما خریدهای محصولات مرتبط با آن انجام شود.
  • برای برقراری ارتباط بهتر ما و شما می توانید علاوه بر نام، آدرس پست الکترونیک و شماره تماس، فیلدهای دیگر را نیز تکمیل نمایید.

ردپای من

برنامه های کاربردی ویژه تلفن همراه (موبایل) و رایانه های شخصی (ویندوزی)

و متون الکترونیکی